top of page

Tuyển Nhân Sự

  1. Subteam:

    1. Translator​: Có khả năng dịch tiếng Trung - Hàn khá. Biết các sử dụng aegisub thành thạo. Một tuần rãnh từ 5-7 tiếng. Nộp bản dịch đúng thời gian.

    2. Editor: Sử dụng thành thạo Aegisub. ( Chỉnh màu chữ màu phông chữ di chuyển chữ)

 

Quyền lợi của Subteam và ban quản trị:

  • Xem sub đầu tiên.​

  • Hỗ trợ về mặt lương bổng.

  • Trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.

Đơn đăng ký xin điền vào đơn dưới:

Đơn Đăng Ký

Thanks for submitting!

bottom of page