Music - Calender - Các Sản Phẩm Khác

Như các bạn đã biết về Infinity Challenge ( Thử Thách Cực Đại). Đã có những phần đại nhạc hội do các thành viên cùng hợp tác với các ca sĩ và các nhóm nhạc nổi tiếng. Cũng như nhưng bộ lịch của các thành viên Infinity Challenge thực hiện. Tiền kiếm được từ các bài hát và các bộ lịch đều được quyên góp từ thiện. 
Các bạn có nghe tổng hết tất cả các ablum và xem các bộ lịch ở bên dưới.

Full Ablum Đại nhạc hội từ năm 2007-2018

4984c3d6edba3cdde60f1e33180fe25702ec565f

Full Bộ Lịch Do Infinity Challenge Thực Hiện

11.jpg