Ban Quản Trị

Do the best for Infinity Challenge Vietnam Fan

Chị Hạnh

Trần Hồng Hạnh

Đồng Sở Hữu Website

48414590_2460121804004957_46724111265064

Phát Đàm

Đồng Sở Hữu Website

Đội Ngũ Subteam

Making It Happen

61872399_2370936169629789_44987142738699

Nguyễn Thị Như Trang
(Cá Tháng Tư)

Translator

61901430_2198983093483686_63992567027172

Võ Quốc Khánh 
(Khánh Võ)

Translator

61986993_848989342133513_903676266139562

Phạm Nhị Hà
(Inufrank)

Translator

61949167_1277782352370279_66331449836814

Nguyễn Hoàng Uyên

(Chua)

Translator

65000272_442578986535162_636450108862365

Châu Hồng Nhung

(CHN)

Translator

64285701_384204508886372_406519848567308

Nguyễn Minh Chiến 
(MTNguyen)

Translator

68903482_959674637748792_900261264628069

Đỗ Hà Phương

(kirinsoo)

Translator